Уведомления
Линчик  
ДрузьяФотоВидеоИзбранноеПо месяцамСамые-самые
Матрица :: Фотолента

4 мая

UTENOS RAJONO APYLINKS TEISMUI J. Basanavi iaus g. 65, LT-28240 Utena Ieakov Violeta Kurlavi ien Asmens kodas: }irgapievio g. 20, Klovinis k. 28118 Utenos r. Tel.: El. paatas: Ieakovs atstov: Advokato Valentino Baltrkno kontora Juozapavi iaus g. 6A-1, Vilnius, LT-09310 Advokato padjja Gitana Griaknien Adresas korespondencijai: Nemen ins pl.14-9 LT-10102 Vilnius Mob. tel. +370 612 22596 g.griskeniene@gmail.com Pa~ymjimo Nr. 2121 Atsakov Angelina Aksinenko Asmens kodas: Draugysts g. 3-25, LT-31212 Visaginas Tel.: El. paatas Civilin byla Nr. e2-608-921/2016 Gerb. teisjai Jurgitai iginskaitei RA`YTINIAI PAAI`KINIMAI 2016-05-12, Visaginas Angelina Aksinenko (toliau - atsakov) gavo Utenos rajono apylinks teismo 2016-05-04 nutart/ civilinje byloje Nr. e2-608-921/2016, kurioje atsakovei nustatytas 7 diens terminas prieaieakinio, civilinje byloje Nr. e2-608-921/2016, trkkumams paaalinti. Dl aios prie~asties atsakov toliau pateikia sekan ius paaiakinimus: dl prie prieaieakinio pateikts dokuments Teismas nurodo, kad vienas ia prieaieakinio trkkums yra neaiakumas, kokias prieaieakinio aplinkybes patvirtina dalis prie aio procesinio dokumento pateikts /rodyms. Pa~ymtina, kad Lietuvos Auka iausiasis Teismas yra iaaiakins, kad ieakinio primimo stadijoje teismo sprend~iami klausimai yra iaimtinai procesinio teisinio pobkd~io, t. y. sprend~iama, ar asmuo turi teis kreiptis / teism ir ar jis ai teis /gyvendina laikydamasis procesinis /statyms nustatytos tvarkos (Lietuvos Auka iausiojo teismo nutartis civilinje byloje Nr. 3K-3-181/2009), todl teismas aioje stadijoje neturi pagrindo vertinti, tirti /rodyms. Be kita ko, ia Civilinio proceso kodekso 181 str., 183 str., 185 str., 202 str., ir 250 str. 2 d. analizs darytina iavada, kad teismas /rodymus tiria ir vertina bylos nagrinjimo ia esms metu, o prieaieakinio primimo stadijoje atlieka tik formals procesinis dokuments tikrinim. dl pateikts prieaieakinio prieds ne valstybine kalba Civilinio proceso kodekso 226 str. 1 d. reglamentuoja “Pasirengimo nagrinti byl teisme metu aalys ir tretieji asmenys turi pateikti teismui visus turimus /rodymus bei paaiakinimus, turin ius reikams bylai, taip pat nurodyti /rodymus, kuris jie negali pateikti teismui, kartu nurodydami aplinkybes, trukdan ias tai padaryti, bei galutinai suformuluoti savo reikalavimus ir atsikirtimus / pareikatus reikalavimus”. Atsakov per teismo duot termin prieaieakinio, civilinje byloje Nr. e2-608-921/2016, trkkumams paaalinti, nespjo gauti prieaieakinio prieds ne valstybine kalba, /statymo nustatyta tvarka, patvirtintus vertimus. Ta iau atsakov aiuos vertimus pateiks pasirengimo nagrinti byl teisme metu. dl prie prieaieakinio pateikts skaitmeninis kopijs patvirtinimo Atsakov kartu su aiais raaytiniais paaiakinimais pateikia dokuments originalus ir praao teismo juos gr~inti patvirtinus teismui pateiktas kopijas. Taigi prieaieakinis atitinka Civilinio proceso kodekso 135 ir 111 straipsnis reikalavimus, jo trkkumus paaalino Civilinio proceso kodekso nustatyta procesinis dokuments trkkumams paaalinti tvarka (Civilinio proceso kodekso 115, 138, 143 straipsniai). Atsi~velgiant / tai, kas iadstyta auka iau, ir, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 111 str., 115 str., 135 str., 138 str., 143 str., 181 str., 183 str., 185 str., 202 str., ir 250 str. 2 d. gerbiamo teismo praaome: 1) Priimti ir nagrinti prieaieakin/ civilinje byloje Nr. e2-608-921/2016; PRIDEDAMA: dokumentai ( lapai). _________________________________ Angelina Aksinenko
Загружаю...
 
Все комментарииHTML и BB кодыСкачать в .zip (работает!)
расходы на содержание
характеристика истицы
Мелиса-доки
новости размещение рекламы / контакты благодарности связь с администрацией ответы на вопросы смс рассылка
Gallery.ru © 2006-2018. Размещено в Филанко